F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r. o.  je projektová a inženýrská kancelář. Společnost je držitelem certifikátů EN ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016), potvrzující zavedení a shodu systému  managementu kvality a EN ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016), potvrzující zavedení a shodu systému environmentálního managementu. Hlavní činností společnosti je projektování staveb dopravních, inženýrských, pro bydlení a občanského vybavení. Dovolujeme si také nabídnout inženýrskou činnost vč. technického dozoru staveb v oborech železniční, silniční, městské a příměstské dopravy a v dalších oborech souvisejících s bydlením a občanským vybavením. Najdete nás v Prostějově na ulici Janáčkově 4642/5d. HISTORIE Společnost byla založena v říjnu roku 2008 a svou činnost zahájila začátkem roku 2009. V roce 2019 došlo k významné reorganizaci a ke změně názvu firmy.
©2020 F-PROJEKT-DOPPRAVNÍ STAVBY s.r.o.
O SPOLEČNOSTI
O SPOLEČNOSTI
O NÁS NAŠE ČINNOST REFERENCE KONTAKT ©2020 F-PROJEKT-DOPPRAVNÍ STAVBY s.r.o.
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r. o.  je projektová a inženýrská kancelář. Společnost je držitelem certifikátů EN ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016), potvrzující zavedení a shodu systému managementu kvality a EN ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016), potvrzující zavedení a shodu systému environmentálního managementu. Hlavní činností společnosti je projektování staveb dopravních,inženýrských, pro bydlenía občanského vybavení. Dovolujeme si také nabídnout inženýrskou činnost vč. technického dozoru staveb v oborech železniční, silniční, městské a příměstské dopravy a v dalších oborech souvisejících s bydlením a občanským vybavením. Najdete nás v Prostějově na ulici Janáčkově 4642/5d.
HISTORIE Společnost byla založena v říjnu roku 2008 a svou činnost zahájila začátkem roku 2009. V roce 2019 došlo k významné reorganizaci a ke změně názvu firmy.